اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

شیرهای پکیج
شیرهای پکیج
ژانویه 2, 2024
سنسور آبگرم مصرفی
سنسور آبگرم مصرفی
ژانویه 19, 2024

اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

الف) فلاش تانک مخصوص شستشوی توالت یا پیسوار

 • لبه زیر دهانه ورود آب از شیر شناور به فلاش تانک باید دست کم 25 میلیمتر از لبه روی دهانه لوله سرریز آب تانک بالاتر باشد.
 • اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به فلاش تانک باید با نصب یک شیر قطع و وصل و یک شیر شناور مورد تأیید حفاظت شود.

ب) فلاش والو مخصوص شستشوی توالت یا پیسوار

 • اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به فلاش والو باید با فاصله هوایی، نصب یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن، یا با نصب شیر یکطرفه دوتایی حفاظت شود.
 • اگر فلاش والو از نوعی باشد که در آن مانع برگشت جریان پیشبینی شده باشد نصب لوازم دیگری لازم نیست.

پ) بیده

 • اتصال لوله کشی توزیع آب مصرفی به نوعی از بیده که آب فشان مغروق دارد، مطلقاً ممنوع است.
 • تغذیه آب بیده تنها در صورتی مجاز است که آب مورد نیاز آن از تانک آب جداگانه و مخصوص آن بیده تأمین شود. این تانک باید با فاصله هوایی از شبکه توزیع آب ساختمان جدا باشد.
اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

 انشعاب آب برای مصارف دیگر

الف) تغذیه آب به تأسیسات گرمایی و سرمایی

 • انشعاب آب از شبکه لوله کشی آب مصرفی برای تغذیه تأسیسات گرمایی، با آب گرم کننده یا بخار و نیز برای تغذیه تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، باید با پیشبینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یکطرفه و یک خلاء شکن یا شیر یکطرفه دوتایی حفاظت شود.
 • اگر به داخل لوله کشی تأسیسات گرمایی یا تأسیسات سرمایی محلول های شیمیایی تزریق شود، انشعاب آب باید با فاصله هوایی یا نصب شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یکطرفه حفاظت شود.

ب) انشعاب آب برای تغذیه لوله کشی آب آتشنشانی

 • برای تغذیه لوله کشی آب آتشنشانی از شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان، باید روی لوله انشعاب آب یک شیر قطع و وصل و یک شیر یک طرفه مورد تأیید نصب شود.

پ) انشعاب آب برای تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی

 • اتصال آب برای تغذیه ماشین رختشویی و ماشین ظرفشویی و دستگاههای مشابه دیگر باید با فاصله هوایی یا یک شیر یکطرفه و یک خلاء شکن حفاظت شود.
 • در صورتی که در این ماشین ها مانع جلوگیری از برگشت جریان پیشبینی شده باشد، نصب این لوازم روی لوله انشعاب لازم نیست.

ت) انشعاب آب برای تغذیه مصارف تحت فشار

 • انشعاب آب آشامیدنی برای تغذیه دستگاه ها و تأسیساتی که مصرف کننده آب غیر آشامیدنی هستند (مانند لوازم بهداشتی مخصوص، تانکها و مخازن آب، پمپ های آب و هر سیستم مصرف کننده دیگری که ممکن است تحت فشار داخلی قرار گیرد).باید با فاصله هوایی، شیر یک طرفه دوتایی، یا شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک طرفه، حفاظت شود.

ث) انشعاب آب برای تغذیه سختیگیر

 • انشعاب آب از لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان برای تغذیه سختیگیر، در ساختمانهای تجاری و صنعتی باید با نصب فاصله هوایی، شیر یکطرفه دوتایی یا شیر یکطرفه و یک خلاءشکن حفاظت شود.
 • نصب یک شیر یک طرفه برای حفاظت اتصال آب به سختی گیر خانگی کافی است.

ج) دستگاه های تصفیه آب

 • انشعاب آب برای تغذیه تأسیسات تصفیه آب باید با پیشبینی فاصله هوایی یا نصب یک شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک طرفه حفاظت شود.

چ) لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی

 • انشعاب آب لوله کشی آب سرد برای تغذیه لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی باید با فاصله هوایی یا نصب یک شیر یکطرفه حفاظت شود.
اتصال به لوازم بهداشتی در مبحث تاسیسات بهداشتی

محل نصب مانع برگشت جریان

الف) هر یک از لوازم جلوگیری از برگشت جریان آب باید در محل قابل دسترسی و تعمیر نصب شود.

ب) مانع برگشت جریان از نوع شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک طرفه باید به طور ادواری آزمایش شود و نسبت به درستی کار آن اطمینان حاصل گردد.

حفاظت لوله های آب زیرزمینی

الف) لوله های توزیع آب مصرفی ساختمان در داخل ترنچ زیر سطح محوطه یا زیر کف ساختمان، باید از لوله های فاضلاب دست کم 1/5 متر فاصله افقی داشته باشند. این فاصله باید با خاك کوبیده شده پر شود.

ب) اگر مسیر خط لوله توزیع آب مصرفی در زیر زمین ناگزیر باید مسیر خط لوله فاضلاب را قطع کند، در این صورت باید زیر لوله آب مصرفی دست کم 300 میلیمتر از روی لوله فاضلاب فاصله قائم داشته باشد. این فاصله باید با خاك کوبیده شده پر شود.

قیمت تاسیسات بهداشتی ساختمان

جهت دریافت لیست قیمت لوازم بهداشتی ساختمان با بخش فروش تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش