لیست قیمت شیلنگ بافت استیل

بازرگانی آردا فروش شیلنگ بافت استیل و همچنین برای خرید و استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت شیلنگ بافت استیل

  • شیلنگ دو سر مهره قطر 12 استیل (ss304) F1/2 * 1/2 بافت استیل
  • شیلنگ دو سر مهره قطر 12 استیل (ss304) F1/2 *3/8 بافت استیل
  • شیلنگ پکیج و فن کوئل قطر 19  F1/2 * M 3/8 بافت استیل
  • شیلنگ پکیج و فن کوئل قطر 19  F3/4* M 3/4 بافت استیل
  • شیلنگ تکپایه M8 قطر 12 (یک جفت) استیل (ss304) بافت استیل
  • شیلنگ تکپایه M10 قطر 12 (یک جفت) استیل (ss304) بافت استیل
  • شیلنگ آبگرمکن قطر 19 F ½ *F ½ استیل (ss304) بافت استیل
  • شیلنگ آبگرمکن قطر 19 F 3/4 *F 3/4 استیل (ss304) بافت استیل
  • شیلنگ رابط F 3/8 * M 3/8 استیل (ss304) بافت استیل
  • شیلنگ رابط F ½ * M ½ استیل (ss304) بافت استیل