لیست قیمت لوله و اتصالات پلی تک

بازرگانی آردا فروش لوله و اتصالات پلی تک و همچنین برای خرید و استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

9% مالیات برارزش افزوده و کرایه حمل به نرخ های فوق افزوده می شود-تحویل درب کارخانه صورت می گیرد.

دانلود لیست قیمت _ سال 1401

 

 • لوله یک سر سوکت پلی تک
 • لوله ذو سر سوکت پلی تک
 • زانویی 45 درجه پلی تک
 • زانویی 87 درجه پلی تک
 • زانویی بلند 87 درجه پلی تک
 • سه راه 45 درجه پلی تک
 • سه راه تبدیل 45 درجه پلی تک
 • سه راه 87 درجه پلی تک
 • سه راه تبدیل 87 درجه پلی تک
 • تبدیل پلی تک
 • بوشن پلی تک
 • سه راه بازدید پلی تک
 • دریچه بازدید پلی تک
 • چهارراه 67 درجه پلی تک
 • سیفون پلی تک
 • سیفون یک تکه بلند پلی تک
 • سیفون یک تکه کوتاه پلی تک
 • رایزر سیفون پلی تک
 • درپوش پلی تک
 • عصایی پشت بام پلی تک