تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي در تولید لوله های خرطومی

آوریل 11, 2020

تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي در تولید لوله های خرطومی

تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی در تولید لوله های خرطومی جمع هزینه های تجهیزات كارگاهی و آزمایشگاهی معادل 100 میلیون ریال برآورد میگردد، كـه شامل تجهیزات زیر […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش